Familierecht

Familierecht is het meest persoonlijke rechtsgebied. Wij zijn er in gespecialiseerd. U kunt bij ons terecht met de vraag of uw testamenten nog up-to-date zijn, maar ook een advies inwinnen over de te kiezen samenlevingsvorm of de afwikkeling van een nalatenschap. Tot ons werkterrein rekenen wij ook de verdeling van gemeenschappelijke goederen na een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning.
Belangrijk onderdeel van het familierecht is estate planning. Estate planning is een advies om het vermogen op de fiscaal meest gunstige wijze over te laten gaan op de erfgenamen, zonder hierbij de persoonlijke wensen van alle betrokkenen uit het oog te verliezen. 

Voor de volgende notariële werkzaamheden op familierechtgebied kunt u bij ons terecht:

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl