Stichting Dröge Foundation

Op 20 april 2015 is de Stichting Dröge Foundation opgericht. De Foundation heeft als doelstelling het ondersteunen van kinderen en jongeren tot 25 jaar in de provincie Gelderland bij het verwerven van een betere maatschappelijke positie en het ondersteunen van organisaties die zich hetzelfde of een vergelijkbaar doel hebben gesteld.

Met deze Foundation wil Dröge notariaat / estate planning graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij door kinderen en jongeren een steuntje in de rug te bieden.

Mocht u de Foundation willen steunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op NL17RABO 0303159669 t.n.v. Stichting Dröge Foundation te Arnhem.

 

Gedane donaties

April 2017 - Stichting Enjoy en Learn te Arnhem

Juni 2016 - Bruisend Malburgen te Arnhem

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl