Makelaars Gift Card

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! U bent op deze website terechtgekomen omdat u de Makelaars Gift Card heeft ontvangen van de makelaar.

Nu u een huis gekocht heeft, moet er veel geregeld worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is uw bezoek aan de notaris. De notaris zorgt er immers voor dat de woning ook daadwerkelijk uw eigendom wordt.

Daarnaast is het belangrijk dat u ook nadenkt over andere onderwerpen: indien u samenwoont of voor het eerst gaat samenwonen is het belangrijk een samenlevingsovereenkomst op te stellen. In een samenlevingsovereenkomst wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe u de kosten van de huishouding onderling zult verdelen en hoe de verdeling van spullen plaatsvindt indien uw relatie eindigt. Ook kunt u regelen dat u elkaar aanwijst voor het door u op te bouwen partnerpensioen en of u onderling vorderingen heeft omdat één van u beiden bijvoorbeeld meer geïnvesteerd heeft in uw nieuwe huis.

Ook is het mogelijk om in een samenlevingsovereenkomst door middel van een verblijvingsbeding te regelen dat de gemeenschappelijke bezittingen (zoals het huis) bij overlijden aan de ander toekomen. Het opnemen van een dergelijk beding is minder verstandig als u kinderen heeft. Dan moet u een testament maken om de woning aan de ander toe te delen bij overlijden.

Ook is het belangrijk na te denken en u goed te laten adviseren over het nut en de noodzaak van het opstellen van een testament. Hierin regelt u niet alleen wie uw erfgenamen zijn, u kunt ook regelen wie uw nalatenschap afwikkelt, wie de voogdij over uw minderjarige kinderen krijgt indien u komt te overlijden en/of wie het vermogen voor de kinderen zal gaan beheren.

Of u ook een samenlevingsovereenkomst en/of testamenten op dient te stellen? Graag adviseren wij u hierover in een vrijblijvend gesprek.

 Tarieven en voorwaarden 

Tarief levering    
kosten akte van levering 322,52
*** kosten kadastrale recherches 25,00
* kosten inschrijving kadaster 77,00
21% Btw 72,98
Totaal 497,50
Tarief hypotheek    
kosten hypotheekakte 322,52
*** kosten kadastrale recherches 25,00
* kosten inschrijving kadaster 77,00
21% Btw 72,98
Totaal 497,50

* Wanneer één van de eigenaren per volmacht tekent; het pand niet op naam staat van verkoper; er sprake is van een executeur/bewindvoerder, rekent het kadaster € 126,00 voor de inschrijving van de akte;

** afhankelijk van de soort hypotheekakte rekent het kadaster € 77,00 of € 126,00, de juiste kosten worden vooraf aan u doorgegeven.

*** kosten kadastrale recherches gelden voor één kadastraal perceel.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl