Legalisatie

Legalisatie van uw handtekening

Wanneer is legalisatie nodig?
Wanneer u van een notaris een volmacht of andere verklaring ontvangt om te ondertekenen, moet deze veelal worden gelegaliseerd. In stukken die u van ons kantoor ontvangt zullen wij uitdrukkelijk vermelden of in uw geval legalisatie nodig is.

Waarom legalisatie?
Het ondertekenen van een volmacht of verklaring is een juridische handeling. Zo geeft u door het ondertekenen van een volmacht iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Daarom is het belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op het document wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf het document ondertekent en dat uw handtekening op de verklaring/volmacht staat. Zo kan voorkomen worden dat achteraf onenigheid ontstaat over de echtheid van uw handtekening.

Bij welke notaris kan ik terecht?
Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren.

Zijn er kosten aan verbonden?
Indien de ondertekening nodig is voor een dossier dat op ons kantoor in behandeling is, verrichten wij deze legalisatie kosteloos. Natuurlijk kunt u voor de legalisatie altijd contact opnemen met een andere notaris. Deze notaris zal doorgaans wel kosten in rekening brengen voor het legaliseren van uw handtekening. Indien u de legalisatie op een ander notariskantoor laat verrichten, is het aan te raden bij dat kantoor eerst te informeren of u vooraf een afspraak moet maken en welke kosten er aan de legalisatie zijn verbonden.

Indien de ondertekening nodig is voor een dossier dat bij een andere notaris in behandeling is, brengen wij per legalisatie € 50,= (inclusief 21% Btw) in rekening.

Wat moet u meenemen?
Bij uw komst naar het notariskantoor dient u mee te nemen:

  • de volmacht of de verklaring die u moet ondertekenen;
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wat is de gang van zaken?
De legalisatie vindt plaats op ons kantoor. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken. U ondertekent de volmacht of verklaring vervolgens bij ons op kantoor. U mag het document niet van tevoren ondertekenen omdat moet worden vastgesteld dat u het document zelf ondertekent.

Vervolgens wordt een legalisatieverklaring onder het document gezet die door de notaris of één van onze medewerkers wordt ondertekend. Indien het gaat om een verklaring/volmacht voor een dossier dat bij een andere notaris in behandeling is, zal de legalisatieverklaring door de notaris ondertekend worden.

Hiermee is uw handtekening gelegaliseerd. Indien het dossier op ons kantoor in behandeling is, blijft de ondertekende verklaring/volmacht op kantoor voor de verdere afwikkeling van het dossier. In andere gevallen, ontvangt u de volmacht weer terug of zullen wij deze naar de betreffende notaris verzenden.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl